Espai

Taller Jeroni de Moragas

40è aniversari de l'entitat

Taller Jeroni de Moragas

40è aniversari de l'entitat

Cooperativa d’iniciativa social construïda fa 40 anys que es dedica a l’atenció de persones en risc d’exclusió social i, especialment de persones adultes amb discapacitat. L’objectiu principal del Taller és que la persona assoleixi el major grau de qualitat en tots els àmbits de la seva vida, facilitant la construcció d’un projecte de vida realista.

Taller Jeroni de Moragas
Espai